Lizzy aan het werk

Vandaag was de eerste dag dat Lizzy officieel het werk dat Emmie eerst deed overnam. De jonge client (ik noem hem hier “Jelmer”) waarmee we een sessie hadden, had al een paar keer met Emmie gewerkt en was ook erg verdrietig toen hij hoorde dat Emmie was overleden. Speciaal om Jelmer nog de kans te geven afscheid te nemen, had ik een foto van Emmie met een kaarsje klaar gezet. Hij had nog een klein geschenkje (een paar mooie steentjes, ook van z’n zus) die hij bij de foto mocht leggen. Hij leek er zelf niet zo veel moeite mee te hebben, en met Lizzy in de kamer waren we ook al snel bij het thema van vandaag.

img_3349 img_3346

Jelmer stond te popelen om iets met Lizzy te mogen doen. En dat was geheel wederzijds: Lizzy was als een magneet en volgde alle bewegingen die Jelmer maakte. Jelmer kreeg nu een paar opdrachten van mij die hij samen met Lizzy mocht uitvoeren. De grote uitdaging was om de rust te bewaren en helder naar Lizzy te communiceren wat hij van haar wou. Eerder, met Emmie, was het echt een kinderspel. Nu met Lizzy, die we voor de grap een stuiterbal noemden, was de opdracht beduidend moeilijker. Toch lukte het Jelmer om alle onderdelen zo uit te voeren dat we allemaal tevreden waren. Ik vond het knap hoe hij met creativiteit en geduld steeds weer een manier zocht om Lizzy dat te laten doen wat hij wou. Lizzy deed het ook fantastisch en heeft Jelmer in zijn ontwikkeling en leerproces met veel plezier ondersteund.

img_3347

4 zussen ontdekten hun natuurkwaliteit

Een verslag van de workshop “Ontdek je natuurkwaliteit”

Op 8 mei 2016 kwamen 4 zussen deelnemen aan de workshop “Ontdek je natuurkwaliteit” met behulp van schapen. Het was moederdag en zij waren op zoek naar gezelschap en verbondenheid. Het was prachtig weer en iedereen was in een beste stemming. De 4 dames hadden nog nooit eerder zo’n workshop met dieren beleefd en een van hen vond dieren in het algemeen eigenlijk eng. Toch waren ze allemaal erg geinteresseerd en stonden te popelen om te beginnen.

IMG_1402

Na een korte inleiding in de 4 natuurkwaliteiten konden we dan ook direct IMG_7259praktisch aan de slag. We volgden het model van de 4 natuurkwaliteiten en de zussen volgden heel nauwkeurig de aanwijzingen van de opdrachten op. Ieder gaf zijn eigen draai aan de activiteit en zo werd ieder zijn kwaliteit duidelijk. Bij elk onderdeel werden er nieuwe inzichten gewonnen. Door in de groep te reflecteren vonden we diepgang in wat er ervaren werd.IMG_7295

Aan het einde van de dag kon ieder trots zijn op de persoonlijke ontwikkeling die ze gemaakt had. De een ontdekte dat ze op zoek was naar acceptatie in een groep, de ander deelde dat ze de beoordeling van anderen nu veel meer naast zich neer kon leggen. Ze ontdekten het grote verschil in de manier waarop je iemand benadert. En de zus die bang was voor dieren, heeft haar angst voor schapen overwonnen!

IMG_1408

Al met al een geslaagde middag!

IMG_7329